اتوی لوله سبز
 

اتوی لوله سبز فیوژن

 

لقمه (کالیبر) در سایزهای مختلف

     
   

قیچی لوله سبز